Vuoden 2022 teema: Varmuus

02.01.2022

Varmuus on vuoden 2022 kamariteema. Varmuutta on tunnistaa omassa ympäristössään uusia ilmiötä ja löytää oikeat toimintamallit uuteen toimintaympäristöön – valmistautua odottamattomaan. Koska kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, olemme pyrkineet löytämään ilmiöitä, jotka tulevat kiihtyvällä voimalla vaikuttamaan yrityksiin, yksilöihin ja näiden johtamiseen. JCI Turku tulee siis tänä vuonna tutustumaan muun muassa kyberturvallisuuteen, yrityskulttuuriin, tulevaisuuden säähän, psykologiseen turvallisuuteen ja hybridiuhkiin alansa johtajien asiantuntijoiden avulla.

Valitsemamme teemat haluamme jäsenistömme kohtaavan tulevaisuudessa valmiimpina ja varmempina kuin tänään. Haluamme, että jäsenistömme kehittymiselle sekä vuonna 2021 syntyneille ideoille on varma pohja, joka mahdollistaa kasvun.

#varmuus2022 #jciturku