Turun Nuorkauppakamari on Turun alueella johtavassa asemassa sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivien alle 40-vuotiaiden kehittymis- ja johtamiskoulutusjärjestö sekä verkosto. Nuorkauppakamaritoiminta vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Turun Nuorkauppakamari on perustettu vuonna 1957.
Lisää meistä

Kamarivuosi rakentuu Uusi aika -teeman ympärille. Uutta aikaa kuvaavat maailmanlaajuiset kehityssuunnat ja haasteet, kuten deglobalisaatio, demografian kehitys, geopoliittisten painopisteiden muutokset, ilmastonmuutos ja epävarmuuden hallinta.

Haluamme olla huomisen johtajia, ja sitä ollaksemme meidän on ymmärrettävä tätä päivää ja sen vaikutuksia niin itseemme kuin ympäristöön, jossa toimimme. Voiko tulevaisuutta tutkia tai ennustaa?

#jciturku #uusiaika2024