Turun Kehittäjä -palkinto 2015 Bayerille

01.12.2015

Bayer on merkittävä työllistäjä ja alueellinen toimija. Omalla toimeliaisuudellaan Bayer lisää poikkeuksellisella tavalla Turun kansainvälistä kiinnostavuutta ja uskottavuutta elinkeinoelämän näkökulmasta. Näiden ansioiden myötä Turun Nuorkauppakamari on valinnut tämän vuoden Turun Kehittäjä -palkinnon saajaksi Bayerin.

Bayer on ollut jo vuosikymmeniä merkittävä toimija Turun elinkeinoelämässä. Bayer on esimerkillinen yritys, joka on investoinut kymmeniä miljoonia euroja paitsi tutkimukseen ja tuotekehitykseen myös Turun tuotantolaitokseensa. Näillä mittareilla Bayer on ollut viime vuosina omassa luokassaan Turun elinkeinoelämässä. Lisäksi Bayer tunnetaan kansallisestikin merkittävänä yhteisöveron maksajana. Työllistävien ja taloudellisten vaikutusten lisäksi Bayer on osoittanut vahvaa tahtotilaa viedä Turkua ja erityisesti alueellista Life Science -toimialaa eteenpäin. Bayer lisää koko Varsinais-Suomen Life Science -toimialan uskottavuutta. BioTurku onkin noussut paitsi kansalliseksi huippukeskittymäksi myös Pohjois-Euroopan kärkiklusterien joukkoon. Bayer on toiminut aktiivisesti toimialan kehittämiseksi sekä tuonut uskottavuutta ekosysteemiin. Tänä vuonna Bayer laajensi yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ilmoittamalla tutkimusyhteistyöstä Auria Biopankin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on mm. entistä tehokkaampien syöpähoitojen kehittäminen.

”Bayer on saavuttanut maailmanlaajuista menestystä tuotteilla, jotka perustuvat suomalaisiin innovaatioihin ja lääketieteelliseen osaamiseen. Osaava ja hyvin koulutettu henkilöstömme on menestyksemme perusta, ja olemme sitoutuneita toimintoihimme Suomessa ja Turussa,” toteaa Bayer Nordic SE:n toimitusjohtaja Oliver Rittgen vastaanottaessa palkintoa yhdessä Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtajan Peter Essenin kanssa.

”Innovaatiokyky on Suomen vahvuus. Olen saanut mahdollisuuden todeta tämän useasti Suomessa viettämieni vuosien aikana. Olen vakuuttunut, että tehostamalla yksityisen ja julkisen sektorin sekä tutkijayhteisön välistä yhteistyötä pystymme luomaan Suomeen innovaatioalustan, joka mahdollistaa uusien menetystarinoiden synnyn. Yhteistyömme paikallisten toimijoiden kuten Auria Biopankin ja Orion Pharman kanssa ovat hyvä esimerkki varsinkin Life Science toimialan kasvupotentiaalista Suomessa”, kommentoi Oliver Rittgen.

Turun Kehittäjä -palkinto myönnetään vuosittain yksityishenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle, joka on yhteiskunnallisesti lisännyt elinkeinoelämän ja muiden yhteiskuntatahojen aktiivista yhteistyötä ja vaikuttanut positiivisella tavalla Turun kehittämiseen. Palkinto on myönnetty 1988 alkaen.

Palkinto luovutetaan Bayerille tiistaina 8.12.2015 klo 13 Ravintola Maunossa.