Turun Nuorkauppakamari on Turun alueella johtavassa asemassa sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivien alle 40-vuotiaiden kehittymis- ja johtamiskoulutusjärjestö sekä verkosto. Nuorkauppakamaritoiminta vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Turun Nuorkauppakamari on perustettu vuonna 1957.
Lisää meistä

Vuosi 2022

Varmuus on vuoden 2022 kamariteema. Varmuutta on tunnistaa omassa ympäristössään uusia ilmiötä ja löytää oikeat toimintamallit uuteen toimintaympäristöön – valmistautua odottamattomaan. Koska kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua, olemme pyrkineet löytämään ilmiöitä, jotka tulevat kiihtyvällä voimalla vaikuttamaan yrityksiin, yksilöihin ja näiden johtamiseen. JCI Turku tulee siis tänä vuonna tutustumaan muun muassa kyberturvallisuuteen, yrityskulttuuriin, tulevaisuuden säähän, psykologiseen turvallisuuteen ja hybridiuhkiin alansa johtajien asiantuntijoiden avulla.

Valitsemamme teemat haluamme jäsenistömme kohtaavan tulevaisuudessa valmiimpina ja varmempina kuin tänään. Haluamme, että jäsenistömme kehittymiselle sekä vuonna 2021 syntyneille ideoille on varma pohja, joka mahdollistaa kasvun.

varmuus2022 #jciturku